Aktualności

PODSUMOWANIE ROKU 2018
ODDZIAŁU SIMP w GDAŃSKU

Spotkanie odbyło się w dniu 13 grudnia 2018 r. o godz. 17,00 w Pensjonacie Irena w Sopocie.

Oprócz podsumowania pracy w 2018 r SIMP Oddziału w Gdańsku i ważnych spraw organizacyjnych chcę przedstawić członkom dwie informacje w formie prezentacji :
1. RODO a przetwarzanie danych osobowych w mediach społecznościowych – zagrożenia dla użytkowników, zaprezentują:
– Michał Pabich – wykładowca AMW w Gdyni
– Karol Rajkowski – Partner Polski Instytut Rozwoju Sp z o.o.
2. Międzynarodowa Olimpiada Umiejętności Zawodowych „SKILLS”, co to jest? oraz zasady i wymagania w przygotowaniu Mistrzów Spawaczy ,
zaprezentuje pracownik firmy LINCOLN Electric Wiktor Wróblewski.

Serdecznie zapraszamy


WALNE  ZGROMADZENIE DELEGATÓW
ODDZIAŁU SIMP w GDAŃSKU

Odbędzie się dnia 07 czerwca 2018 roku o godzinie 1600 w I terminie, lub o 1615 w II terminie w sali „B” Domu Technika przy ul. Rajskiej 6 w Gdańsku.

PLANOWANY PORZĄDEK OBRAD

 • Wybór: przewodniczącego, prezydium i protokolanta zgromadzenia.
 • Zatwierdzenie regulaminu obrad WZD Oddziału.
 • Uchwalenie liczebności: zarządu i komisji rewizyjnej Oddziału.
 • Wybór komisji: mandatowej, wyborczej, uchwał i skrutacyjnej.
 • Stwierdzenie prawomocności zgromadzenia do podejmowania uchwał i przeprowadzenia wyborów.
 • Sprawozdania: z działalności Oddziału, finansowe i komisji rewizyjnej.
 • Dyskusja nad sprawozdaniami.
 • Udzielenie absolutorium zarządowi oddziału.
 • Prezentacja kandydatów na Prezesa Oddziału.
 • Wybór Prezesa Oddziału
 • Ogłoszenie wyników wyboru – przewodniczący komisji skrutacyjnej.
 • Prezentacja kandydatów do władz i organów kontrolno-orzekających Oddziału i na delegatów na WZD SIMP w Rydzynie i do Rady PF SNT NOT – komisja wyborcza.
 • Wybory:
  – Zarządu Oddziału
  – Komisji Rewizyjnej
  – Delegatów na WZD SIMP i do Rady PF SNT NOT.
 • Ogłoszenie wyników wyborów – przewodniczący komisji skrutacyjnej.
 • Wystąpienie nowego Prezesa.
 • Dyskusja nad kierunkami działania Oddziału w okresie 2018-2022. Zaprezentowanie projektu uchwały WZD i jej przegłosowanie.
 • Zamknięcie obrad.

ZAPRASZAMY


NAGRODA ZA NAJLEPSZE OSIĄGNIĘCIE TECHNICZNE w POPRZEDNICH LATACH

     Nagroda za najlepsze osiągniecie techniczne roku 2014 dla Konsorcjum Naukowo-Przemysłowego AMW AREX AUTOCOMP II miejsce.
– VIII EDYCJA pod honorowym patronatem Pana Janusza Piechocińskiego Wicepremiera, Ministra Gospodarki Stowarzyszenia Inżynierów i Mechaników Polskich, Ogólnopolski konkurs na „Najlepsze Osiągnięcie Techniczne 2014 Roku”.
Do Konkursu zgłoszono opracowane i wdrożone w minionym roku kalendarzowym  osiągnięcie innowacyjne pt.  Mobilne stanowisko szkolno-treningowe w postaci wielofunkcyjnej platformy symulatora ruchu nosiciela – okrętu z 12,7 mm karabinem WKM oraz Przenośnym Przeciwlotniczym Zestawem Rakietowym GROM.
     Kategoria I. „Prace naukowo-badawcze” zgłaszający: Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe (Oddział SIMP w Gdańsku) AMW Gdynia, AREX Sp. z o.o. Gdynia  i Autocomp Management Sp. z o.o Szczecin.
W skład Konsorcjum Naukowo-Przemysłowego wchodzą:

 1. Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
 2. Zakład Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX Sp. z o.o.
 3. Centrum Badawczo – Rozwojowe Autocomp Management Sp. z o.o.

     Zespół  Konsorcjum Naukowo-Przemysłowego w składzie: Jan Wacław Kobierski, Stanisław Milewski, Mirosław Chmieliński,  Krzysztof Bielawski, Dariusz Szagała, Roman Haberek, Olaf Kasprzycki, Grzegorz Kremer przygotował Mobilne stanowisko szkolno-treningowe wdrożone w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Wręczenie nagród i wyróżnień laureatom oraz podsumowanie VIII edycji konkursu odbyło się 10 czerwca 2015 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich podczas IV Dni Mechanika.
Pełna lista laureatów VIII Edycji konkursu.

Celem Konkursu było:

 1. popularyzowanie wybitnych osiągnięć w dziedzinie nauki i techniki oraz ich twórców,
 2. podkreślanie znaczenia postępu naukowo-technicznego,
 3. propagowanie działalności Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich.

dyplom_4SIMP

 

 


TARGI TECHNIKI PRZEMYSŁOWEJ, NAUKI I INNOWACJI w POPRZEDNICH LATACH

   W dniach 23-24 października 2014 r. TECHNICON-INNOWACJE w Gdańsku odbyła się jubileuszowa 10 edycja Targów Techniki Przemysłowej Nauki i Innowacji w centrum wystawienniczym Międzynarodowych Targów Gdańskich – AmberExpo.

    Akademia Marynarki Wojennej w ramach współpracy z Oddziałem Gdańskim Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich na stoisku targowym SIMP prezentowała stanowisko endoskopowe do badań wizualnych uzbrojenia morskiego oraz razem z Zakładem Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX Sp. z o.o. z Gdyni – Trenażer Przenośnego Przeciwlotniczego Zestawu Rakietowego GROM – TR – PPZR GROM.

  Targi TECHNICON-INNOWACJE zorganizowane zostały przy finansowym wsparciu dla sfery nauki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Patronat honorowy nad imprezą objęli:
Ministerstwo Gospodarki, Marszałek Województwa Pomorskiego, Prezydent Miasta Gdańska, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju , a także wiele znaczących instytucji, stowarzyszeń i uczelni.
 Na Targach wystawcy zaprezentowali swoje projekty i osiągnięcia, w tym roku blisko 100 wynalazków z różnych dziedzin nauki. W ramach Targów jak corocznie kilkadziesiąt wynalazków ocenianych było w konkursach:
INNOWACJE oraz MERCURIUS GEDANENSIS, przyznawane były także nagrody specjalne, w tym: Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za Innowacyjne i Naukowe Działania, Puchar Prezydenta Miasta Gdańska, Nagroda Marszałka Województwa, Puchar Rektora Politechniki Gdańskiej, Puchar Czeskiej Spółki Hutniczej.
 NAGRODĘ SPECJALNĄ MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO za innowacyjne rozwiązania prezentowane na 10. Targach Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji Technicon – Innowacje 2014 otrzymał producent wyrobu- AREX Sp. z o.o. z Grupy WB za Trenażer Przenośnego Przeciwlotniczego Zestawu Rakietowego GROM – TR – PPZR GROM.
 Kmdr por. Mirosław Chmieliński jako członek Zarządu Oddziału SIMP odebrał specjalną statuetkę z podziękowaniami za aktywny udział od wielu lat – członków SIMP w targach TECHNICON-INNOWACJE.
 Targi Technicon-Innowacje miały na celu integrację środowisk, dla których ważne jest hasło Innowacje i Technologia. Adresatami imprezy były instytucje otoczenia biznesu, inwestorzy,  parki i inkubatory technologiczne, innowacyjne firmy technologiczne oraz szkoły wyższe, instytuty i ośrodki naukowo-badawcze. Uczestnicy targów dzielili się wiedzą i doświadczeniami, prezentując najnowsze osiągnięcia i wiodące kierunki rozwoju w wielu dziedzinach nauki.