<------------------ Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich ------------------>

Z życia koła SIMP

Pierwszy taki oddział w województwie pomorskim

28 stycznia 2014r.

Założenie Oddziału Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP oraz podpisanie umowy o współpracy odbyło się w czwartek 23 stycznia. Ze strony AMW umowę podpisał rektor – komendant kontradmirał dr. inż. Czesław Dyrcz, a w imieniu Zarządu Głównego SIMP umowę podpisali wiceprezes Zarządu Głównego SIMP Ryszard Wycichowski oraz sekretarz generalny Zarządu Głównego SIMP Kazimierz Łasiewicki. W spotkaniu uczestniczy także wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP - PTBNiDT SIMP Bogdan Zając.

Natomiast podczas spotkania inaugurującego powstanie Oddziału PTBNiDT SIMP dokonano wyborów przewodniczącego, którym został kmdr por. Mirosław Chmieliński oraz wiceprzewodniczącego – kmdr. por. dr. Bogdana Pojawę. Korzystając z tej okazji dokonano też formalnego utworzenia koła studentów SIMP przy AMW. Po zakończeniu spotkania goście zapoznali się z bazą dydaktyczno-naukową Instytutu Uzbrojenia Okrętowego i Informatyki w tym szczególna uwagę zwrócono na nowo powstałe stanowisko badawczo-szkoleniowe endoskopowej diagnostyki luf armat morskich.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

_________________________________________________________________________________________

Tytuł dyplomowanego rzeczoznawcy SIMP dla wykladowcy AMW

4 listopad 2014r.

Podczas obrad Zarządu Oddziału SIMP w Gdańsku, które odbyło się w czwartek 9 października, tytuł Dyplomowanego Rzeczoznawcy SIMP otrzymał kmdr por. Mirosław Chmieliński, wykładowca Akademii Marynarki Wojennej. Tytuł przyznano w specjalnościach: 825 – sprzęt uzbrojenia i jego specjalne wyposażenie techniczne, 705 – pojazdy samochodowe i specjalne oraz 106 – systemy zarządzania jakością.

Prezes Zarządu Oddziału SIMP w Gdańsku kol. Jerzy Stawarz wręczył również dyplom kmdr. por. dr. Arturowi Cywińskiemu z Instytutu Uzbrojenia Okrętowego i Informatyki dla zespołu autorskiego za zajęcie II miejsca w VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu pt. „Najlepsze osiągnięcie techniczne 2013 roku”. Konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich pod honorowym patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów - Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego. Dotyczy wdrożonych w danym roku kalendarzowym opracowań technicznych i organizacyjnych m.in. z zakresu konstrukcji wyrobów lub technologii oraz organizacji procesów wytwarzania i eksploatacji. Zgłoszonym rozwiązaniem była praca pt. „Trenażer przygotowania i użycia morskiej miny dennej – pomiarowej”, opracowana i wdrożona w Pracowni Broni Podwodnej Instytutu Uzbrojenia Okrętowego i Informatyki.
Podczas spotkania wręczono również legitymacje nowo wstępującym członkom koła SIMP przy AMW w Gdyni.

Korzystając okazji, że spotkanie Zarządu Oddziału SIMP w Gdańsku tego dnia zorganizowane zostało przez prezesa koła SIMP w AMW kmdr. por. dr. inż. Bogdana Pojawę, goście zapoznali się z częścią bazy dydaktyczno-naukowej uczelni: Laboratorium Podstaw Techniki Wydziału Mechniczno-Elektrycznego oraz Pracownią Broni Rakietowej i Artylerii Wydziału Nawigacji I Uzbrojenia Okrętowego, w tym szczególną uwagę zwrócono na nowo powstałe stanowisko badawczo-szkoleniowe.

W tym samym dniu podczas spotkania inaugurującego powstał Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierów Motoryzacji Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich w Gdańsku. W spotkaniu tym uczestniczyli również członkowie Zarządu Oddziału SIMP w Gdańsku. Podczas pierwszego spotkania Oddziału PTIM SIMP dokonano również wyborów przewodniczącego, którym został Krzysztof Kuźmicki oraz wiceprzewodniczącego, którym został kmdr por. Mirosław Chmieliński.