<------------------ Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich ------------------>/p>

Zarząd Oddziału PTIM SIMP

Zarząd Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Inżynierów Motoryzacji SIMP:

Prezes Zarządu Oddziału PTIM SIMP w Gdańsku:
kol. Krzysztof KUŹMICKI
tel. kom.: 600 45 80 97
e-mail: k.kuzmicki@wp.pl

Wiceprezes Zarządu Oddziału PTIM SIMP w Gdańsku:
kol. Mirosław CHMIELIŃSKI

Wiceprezes Zarządu Oddziału PTIM SIMP w Gdańsku:
kol. Maciej TYŃSKI

Sekretarz Zarządu Oddziału PTIM SIMP w Gdańsku:
Karol GELIŃSKI

Członkowie Zarządu Oddziału PTIM SIMP w Gdańsku:

- Kol. Krzysztof DEJNAROWICZ
- Kol. Grzegorz KĄDEREK
- Kol. Michał PABICH
- Kol. Sergiusz POWARGO
- Kol. Mariusz CHOJNACKI
- Kol. Michał GAJEWSKI