<------------------ Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich ------------------>/p>

Zarząd koła SIMP przy AMW

Zarząd koła Gdańskiego SIMP przy AMW:

Prezes Zarządu
kol. Marcin KLUCZYK

Wiceprezes Zarządu
kol. Paweł WIRKOWSKI

Wiceprezes Zarządu
kol. Maciej TYŃSKI

Sekretarz Zarządu
kol. Leszek PIETRUKANIEC

Członkowie Zarządu

- kol. Piotr BEKIER

- kol. Adam CICHOCKI

- kol. Mirosław CHMIELIŃSKI

- kol. Artur CYWIŃSKI

- kol. Mirosław GOŁYGA

- kol. Jan KOBIERSKI

- kol. Karol LISTEWNIK

- kol. Tomasz LUS