Browsed by
Month: czerwiec 2020

Urząd Dozory Technicznego przedłużył certyfikat ISO zarządzania jakością dla SIMP O/Gdańsk do 2023!

Urząd Dozory Technicznego przedłużył certyfikat ISO zarządzania jakością dla SIMP O/Gdańsk do 2023!

Prezes SIMP O/Gdańsk pragnie poinformować, iż po audicie przeprowadzonym w dniu 5.06.2020 Oddział SIMP w Gdańsku otrzymał Certyfikat stosowania systemu zarządzania jakością wystawiony przez UDT-CERT.

Szczególne uznanie należy przekazać Kol. Jadwidze Branickiej za istotne wsparcie i pomoc w przygotowaniu Oddziału do audytu wewnętrznego oraz audytu UDT-CERT.