Browsed by
Month: luty 2022

Zmarł dr inż. Andrzej Pałżewicz zasłużony członek SIMP Oddziału w Gdańsku

Zmarł dr inż. Andrzej Pałżewicz zasłużony członek SIMP Oddziału w Gdańsku

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 13 lutego 2022 roku, po ciężkiej
chorobie odszedł od nas na zawsze nasz Kolega dr inż. Andrzej PAŁŻEWICZ
przeżywszy 73 lata.
– Wieloletni nauczyciel akademicki,
– Wiceprezes Oddziału przez wiele kadencji,
– Dyplomowany Rzeczoznawca SIMP w specjalności aparatura i urządzenia dla
przemysłu chemicznego,
– Inżynier Specjalista II stopnia projektowania specjalistycznych maszyn i
urządzeń przemysłowych,
– Biegły sądowy na listach Prezesów Sądów Okręgowych w Gdańsku i w Toruniu,
– Autor i współautor wielu opracowań technicznych takich jak ekspertyzy techniczne, patenty i wzory użytkowe,
– Laureat wielu nagród i odznaczeń.

Andrzej był zawsze uczynny i otwarty dla ludzi, służył innym swoją wiedzą i doświadczeniem.
Pogrzeb odbędzie się 18 lutego 2022 roku na Cmentarzu Łostowickim o godzinie
13:00.
CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI – składa cały SIMP a w szczególności członkowie Oddziału z Gdańska.