Browsed by
Month: maj 2022

Wybory zarządu SIMP O/Gdańsk na lata 2022-2026

Wybory zarządu SIMP O/Gdańsk na lata 2022-2026

Uprzejmie informuję, że w dniu 11 maja Walne Zgromadzenie Delegatów wybrało nowe władze Oddziału SIMP w Gdańsku. 26 maja 2022 r.

Zarząd Oddziału ukonstytuował się w sposób następujący:

1.1. Prezes Oddziału kol. Jerzy ŁABANOWSKI
Honorowy Prezes – kol. Jerzy Stawarz

1.2. Zarząd:

 • Wiceprezes ds. Technicznych – kol. Stanisław Blicharz
 • Wiceprezes ds. Organizacyjnych – kol. Tadeusz Waszkiewicz
 • Pełnomocnik ds. Systemu Jakości – kol. Jadwiga Branicka
 • Sekretarz -kol. Stanisław Snochowski
 • Skarbnik – kol. Marek Szweda
 • Członek Zarządu – kol. Ryszard Jasiński
 • Członek Zarządu – kol. Jacek Skoracki
 • Członek Zarządu – kol. Tomasz Kaczmarczyk
 • Członek Zarządu – kol. Wiktor Wróblewski

1.3. Komisja Rewizyjna:

 • Przewodniczący – kol. Józef Kubicki
 • Sekretarz – kol. Józef Niegoda
 • Członek – kol. Wojciech Kiełczyński
 • Członek – kol. Marek Janowski

1.4 Pozostali

 •       Pełnomocnik Prezesa ds. ochrony danych osobowych – kol. Michał Pabich
 •       Pełnomocnik Prezesa ds. działalności gospodarczej – kol. Jerzy Stawarz

Aktualny schemat organizacyjny Oddziału:

 • Koło SIMP nr 1 przy Politechnice Gdańskiej
 • Koło SIMP nr 2 przy Biurze Zarządu Oddziału
 • Sekcja Spawalnicza przy O.SIMP w Gdańsku
 • Sekcja Sterowania i Napędów Hydraulicznych przy O.SIMP w Gdańsku
 • Sekcji Techniki Uzbrojenia przy O.SIMP w Gdańsku
 • Polskie Towarzystwo Inżynierów Motoryzacji przy O.SIMP w Gdańsku
 • Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej przy O.SIMP w Gdańsku