Browsed by
Day: 2022-07-03

Podsumowanie spotkania Makroregionu Północ z czerwca 2022

Podsumowanie spotkania Makroregionu Północ z czerwca 2022

W dniach 24-26 czerwca 2022 roku ( piątek, sobota, niedziela ) w hotelu Wojciech w Augustowie odbyło się spotkanie SIMP Makroregionu Północ. Organizatorem tego spotkania tym razem był Oddział SIMP w Białymstoku. Uczestniczyło w spotkaniu 10 Oddziałów SIMP Północnej części kraju : białostocki, bydgoski, elbląski, gdański, gorzowski, koszaliński, olsztyński, płocki, szczeciński oraz toruński. Byli nieobecni koledzy z oddziału słupskiego i włocławskiego. Po przyjeździe, rejestracji i zakwaterowaniu uczestników w hotelu  podano obiad, podczas którego organizatorzy przedstawili szczegółowy plan na piątkowe popołudnie. Obrady tego dnia rozpoczęły się późnym popołudniem po odpoczynku nad jeziorami. Celem spotkania było wspólne przygotowanie się do WZD SIMP w Rydzynie. W pierwszym dniu na, początku spotkania głos zabrali zaproszeni goście z Zarządu Głównego SIMP. Te wystąpienia dotyczyły spraw bieżących w SIMP i ogólnie dotyczących celu spotkania Makroregionu. W czasie drugiego dnia, w sobotę organizatorzy przygotowali niespodziankę czyli zwiedzanie Wilna oraz spotkanie w Domu Polskim w Wilnie z Zarządem Stowarzyszenia Techników i Inżynierów Polskich na Litwie. Prezes tego Stowarzyszenia przedstawił zakres działalności Stowarzyszenia polegającej między innymi na wspieraniu polskiego szkolnictwa na Litwie, organizowanie wspólnych sympozjów i konferencji naukowych z organizacjami z Polski oraz różnorakiej pomocy dla członków Stowarzyszenia. Z strony  uczestników naszego Stowarzyszenia będących pracownikami uczelni z Białegostoku i Warszawy padły propozycje dla zdolnych studentów z Wilna studiowanie w Polsce z możliwością obrony prac magisterskich oraz doktorskich. Ten dzień zakończył się późnym powrotem do Augustowa i kolacją w hotelu. W niedzielę po śniadaniu wznowiono obrady. Dotyczyły one strategii Makroregionu na obrady WZD SIMP w Rydzynie oraz zmiany w Statucie SIMP. Najbardziej aktywne w tym obszarze były oddziały białostocki, gdański i gorzowski. Propozycje zmian zostały zaprezentowane, ale ze względu na liczne zgłoszenia zmian do statutu SIMP , nie zakończono tych prac i na wniosek organizatorów powołano Komisję, która ma przygotować propozycje zmian oraz zaproponowano dodatkowe spotkanie w wrześniu br. Na  zakończenie spotkania Makroregionu Północnego SIMP wszyscy uczestnicy wyrazili uznanie dla organizatorów, szczególnie dla kolegi Jurka Ickiewicza, Prezesa Oddziału SIMP w Białymstoku, za wybór uroczego miejsca spotkania nad jeziorem Białym, za sprawną organizację wypełnioną akcentami wzbogacającymi spotkanie w Wilnie i jego stałą troskę o uczestników.

Dziękujemy i gratulujemy.

Po obiedzie wyjechaliśmy do domów.

Do zobaczenia w wrześniu.

Opracował: Tadeusz Waszkiewicz V-ce Prezes ds. Organizacyjnych Zarządu Oddziału SIMP w Gdańsku

Zdjęcie grupowe ze spotkania w Augustowie