Polityka bezpieczeństwa i prywatności

Polityka bezpieczeństwa i prywatności

Uprzejmie informujemy, że SIMP Oddział w Gdańsku każdorazowo przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisamy obowiązującymi prawa tzn.:

SIMP O/Gdańsk posiada Politykę Bezpieczeństwa Informacji.

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w SIMP O/Gdańsk jest:

Michał PABICH – były wykładowca Katedry Informatyki AMW Gdynia. Biegły Sądowy z zakresu informatyki i telekomunikacji z list Prezesów Sądów Okręgowych w Gdańsku i Olsztynie. Ekspert Narodowego Centrum Badan i Rozwoju oraz Ośrodka Przetwarzania Informacji. Posiada specjalistyczne szkolenie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Papierowe zbiory danych osobowych papierowe prowadzone są tylko i wyłącznie w siedzibie Oddziału.

Polityka Prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest
SIMP O/Gdańsk ul. Rajska 6, 80-850 Gdańsk, który powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych w osobie Michała Pabicha. Aby uzyskać więcej informacji o tym, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe można skontaktować się pod adresem email: michal@simp.net.pl
2. Źródło pozyskania danych osobowych
Dane osobowe otrzymujemy z korespondencji otrzymanej drogą elektroniczną poprzez zapytania, wnioski, seminaria, spotkania i prelekcji.
3. Cel przetwarzania danych osobowych
Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu utrzymania ciaglosci kontaktu w sprawach wynikujących z przepisów statusowych SIMP.
4. Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres minimum 6 lat lub do odwołania zgody.
5. Odbiorcy danych
SIMP O/Gdańśk może udostępnić dane osobowe organom publicznym, np. walczącym z oszustwami i nadużyciami tylko i wyłącznie na podstawie postanowienia uprawnionych organów. Dane osobowe nie są nigdzie przekazywane.
6. Prawa przysługujące osobie, której dotyczą dane osobowe.
W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, przysługuje Państwu:

  • Prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania,
  • Prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • Prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
  • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • Prawo wniesienia skargi do GIODO (UODO), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia,

  • Natomiast zbiory elektroniczne, każdorazowo są nadzorowane przez Inspektora Ochrony Danych Osobowych (którego dane podane są powyżej).

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności prosimy o kontakt z Michałem Pabichem

michal@simp.net.pl lub w ostateczności tel. +48 791 910 931.