Członkowie Honorowi SIMP

Zgodnie z aktualnie obowiązującym statutem SIMP Godność Członka Honorowego SIMP nadaje Walny Zjazd Delegatów osobom szczególnie zasłużonym dla SIMP, nauki, techniki lub gospodarki.

Po raz pierwszy Godność ta została nadana przez XI Walny Zjazd Delegatów SIMP, obradujący w Warszawie w dniu 12 maja 1955 r.

Poniższy wykaz obejmuje wszystkich żyjących (nazwiska wyróżnione półgrubym tekstem) i nieżyjących Członków Honorowych SIMP w Oddziale SIMP w Gdańsku:

  • Tadeusz Bury
  • Mieczysław Dębicki
  • Jerzy Doerffer
  • Krystian Kraszewski
  • Stefan Manitius
  • Aleksander Rylke
  • Ryszard Ruciński
  • Karol Taylor
  • Jerzy Stawarz