Prezes Oddział SIMP w Gdańsku dr hab. Jerzy ŁABANOWSKI z dniem 21.09.2020 r. stał się profesorem nauk inżynieryjno-technicznych!

Uprzejmie informujemy, że w dniu 21 września 2020r nasz Kolega i jednocześnie Prezes Oddziału Gdańskiego SIMP dr hab. inż. Jerzy Łabanowski otrzymał z rąk Prezydenta RP tytuł Profesora nauk inżynieryjno – technicznych.

Zgodnie z postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 21 września 2020 r. w sprawie nadania tytułu profesora nr 115.9.2020 Na podstawie art. 178 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695, 875 i 1086) na pozycji 17 znajduje się prof. dr hab. inż. Jerzy ŁABANOWSKI.