Działalność

Działalność

Oddział Gdański SIMP jest otwarty na wszelkie formy współpracy mieszczące się w zakresie naszej działalności statutowej.

Oddział Gdański SIMP skupia wysokiej klasy rzeczoznawców i dyplomowanych rzeczoznawców, którzy uprawnieni są do wykonywania:

  • Opinii o innowacyjności do wniosków o dotacje wspierane funduszami UE;
  • Opinii technicznych;
  • Ekspertyz;
  • Projektów technicznych;
  • Projektów technologicznych;
  • Wycen pojazdów maszyn i urządzeń.

Ekspertyza (nazywana także opinią) – proces zbadania rzeczy bądź sprawy przez biegłego w danej dziedzinie specjalistę (eksperta). Zakłada się, że wynik ekspertyzy powinien być jednoznaczny, tj. wykonane przez niezależnych biegłych ekspertyzy w danym temacie powinny doprowadzić do tego samego orzeczenia.

SIMP O/Gdańsk posiada Certyfikat CSJ/308/2020/5 nadany przez Urząd Dozoru Technicznego w zakresie konferencje naukowo-techniczne i seminaria, rzeczoznastwa, działalność statusowa.

Wykaz specjalności w działalności rzeczoznawczej SIMP

Nr specjalności                       Nazwy specjalności
101                                             Projektowanie i organizacja zakładów przemysłowych
103                                             Ekonomia w przemyśle
104                                             Automatyzacja procesów wytwarzania w przemyśle
105                                             Rzecznik ds. innowacji (zarządzanie innowacjami)
106                                             Systemy zarządzania jakością
107                                             Eksploatacja i remonty maszyn
109                                             Inżynieria materiałowa
110                                             Logistyka przemysłowa
114                                             Normalizacja i standaryzacja w przemyśle
115                                             Systemy bhp i ochrony środowiska
116                                             Rzecznictwo patentowe i ochrona własności przem.
117                                             Techniki informatyczne
120                                             Marketing i zarządzanie w przemyśle
202                                             Wytrzymałość materiałów i konstrukcji
204                                             Odlewnictwo metali
206                                             Modelarstwo i oprzyrządowanie odlewnicze
207                                             Przeróbka plastyczna metali
209                                             Spawalnictwo i łączenie metali
214                                             Pokrycia i powłoki
215                                             Maszyny i przetwórstwo tworzyw sztucznych
217                                             Maszyny i technologie poligraficzne
301                                             Maszyny i urządzenia dźwigowe
303                                             Obrabiarki i technologia procesów  wytwarzania
310                                             Maszyny i urządzenia dla przemysłu hutniczego
313                                             Aparatura i urządzenia dla przemysłu chemicznego
314                                             Maszyny dla przemysłu spożywczego
315                                             Maszyny dla przem. celulozowego, papierniczego,  itp.
316                                             Maszyny włókiennicze i odzieżowe
317                                             Maszyny obuwnicze i garbarskie
318                                             Maszyny budowlane, do rob. ziemnych, drogowych i wodnych
319                                             Maszyny  rolnicze i leśne
320                                             Zmechanizowany sprzęt gosp. domowego i gastronomicznego
321                                             Maszyny i urządzenia do produkcji materiałów budowlanych
401                                             Konstrukcje stalowe w przemyśle
402                                             Piece przemysłowe i suszarki
404                                             Urządzenia klimatyzacyjne i chłodnicze
406                                             Technika sanitarna
407                                             Komputery i urządzenia biurowe
501                                             Kotły parowe i zbiorniki ciśnieniowe
502                                             Sprężarki i wentylatory
503                                             Systemy i urządzenia ciepłownicze
504                                             Silniki spalinowe
506                                             Cieplne maszyny przepływowe
507                                             Silniki wodne i pompy
509                                             Silniki lotnicze
510                                             Silniki okrętowe i siłownie
512                                             Gospodarka energetyczna  i pomiary cieplne
601                                             Metrologia wielkości fizycznych
607                                             Hydraulika i pneumatyka
608                                             Inżynieria medyczna
609                                             Aparatura fotograficzna i filmowa
610                                             Mechatronika i mechanika precyzyjna
701                                             Lokomotywy elektryczne i spalinowe
704                                             Budowa taboru tramwajowego i kolejowego
705                                             Pojazdy samochodowe i ciągniki
706                                             Sprzęt lotniczy i szybowcowy
707                                             Kadłuby okrętowe
709                                             Wyposażenie okrętowe
710                                             Jednostki pływające (morskie, śródlądowe, sportowe, itp.)
712                                              Pojazdy specjalne
715                                              Stateczność statków i bezpieczeństwo żeglugi
720                                              Ochrona przeciwpożarowa
825                                              Sprzęt uzbrojenia i jego specjalne wyposażenie techniczne
830                                              Wycena maszyn, urządzeń i pojazdów

Ponadto SIMP często jest organizatorem różnych konferencji np.: