Historia oddziału

Historia oddziału

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich to grupa ludzi, których łączy idea rozwoju myśli technicznej w różnych ośrodkach przemysłowych w naszym kraju, to ludzie których łączy więź współpracy zawodowej i społecznej. Ponadto SIMP O/Gdańsk świadczy usługi eksperckie i konsultacyjne.

My mechanicy, członkowie SIMP utożsamiamy się ze Stowarzyszeniem w realizacji celów i roli określonej w statucie Stowarzyszenia. Przynależność do Stowarzyszenia traktujemy poważnie co wyrażamy dążeniem do utrzymania rangi Stowarzyszenia, jego pozycji i rozwoju.

Jako członkowie Oddziału SIMP w Gdańsku pragniemy aby nasza działalność była cegiełką w ciągłym doskonaleniu i umacnianiu pozycji Stowarzyszenia w Polsce.

Zdajemy sobie sprawę, że nie wszystko i nie zawsze układa się w doskonałym kształcie, mają na to wpływ nasze niedoskonałości oraz sytuacja gospodarcza kraju. Wszelkie zmiany w życiu gospodarczym kraju mają duży wpływ na działalność naszego Stowarzyszenia. Komercjalizacja gospodarki i zmiany organizacyjne oraz poziom prosperity zakładów przemysłowych mają kolosalne znaczenie dla utrzymywania współpracy z jednostkami gospodarczymi, utrzymywania wypracowanej przez lata organizacji Stowarzyszenia, której znaczącym ogniwem były Koła Zakładowe.

Oddział SIMP w Gdańsku istnieje od 1946 roku, tzn. że powstał tuż pod II Wojnie Światowej. Kadencje prezesów/przewdoniczących są 4-letnie.

więcej informacji historycznych można otrzymać z opracowania z 2017 roku autorstwa Jerzy STAWARZA ze współpracą z Jolantą Ziółkowska oraz Mirosławem Chmielińskim

Kalendarium ważniejszych wydarzeń w Gdańsku:

  • 12–13 października 1956 r. – W Gdańsku odbyła się pierwsza narada Przewodniczących i Sekretarzy Oddziałów SIMP.
  • 23 stycznia 2014 r. – w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni powołano Oddział Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP.

Początki SIMP sięgają 1926 roku, kiedy to w dniu 28 czerwca odbyło się zebranie konstytucyjne Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Polskich, zwołane z inicjatywy prof. Henryka Mierzejewskiego – pracownika naukowego Politechniki Warszawskiej. Grono założycieli składało się z 37 osób.

Organizacyjnie SIMP składa się z 48 oddziałów oraz z 25 sekcji i towarzystw naukowo–technicznych o charakterze branżowym.