Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

Pomorska Sekcja Spawalnicza
Prezes: Tadeusz WASZKIEWICZ

Sekcja Techniki Uzbrojenia
Prezes: Mirosław CHMIELIŃSKI

Polskie Towarzystwo Inżynierów Motoryzacji – PTIM
Prezes: Krzysztof KUŹMICKI

Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i diagnostyki Technicznej – PTBNiDT
Prezes: Marek LIPNICKI

Koło nr 1 przy POLITECHNICE GDAŃSKIEJ
Prezes Ryszard JASIŃSKI

Koło nr 2 przy Oddziale Gdańskim SIMP
Prezes: Józef KUBICKI