Koła przy Oddziale

Koła przy Oddziale

Koło SPAWALNIKÓW
Prezes: Tadeusz WASZKIEWICZ

Koło przy POLITECHNICE GDAŃSKIEJ
Prezes Ryszard JASIŃSKI

Koło SIMP przy Oddziale Gdańskim
Prezes Zenon POBŁOCKI

Oddział PTIM w Gdańsku (Inżynieria motoryzacji)
Prezes: Krzysztof KUŹMICKI

Oddział Badań Nieniszczących w Gdańsku
Prezes: Marek LIPNICKI