Koła SIMP

W Oddziale Gdańskim działa cztery koła zrzeszających członków SIMP

 1. Koło Spawalników
  Prezes: Kol. Tadeusz Waszkiewicz                      
 2. Koło przy Akademii Marynarki Wojennej
  Prezes: Kol. Marcin Kluczyk
 3. Koło przy Politechnice Gdańskiej
  Prezes: Kol. Ryszard Jasiński
 4. Koło przy Oddziale Gdańskim
  Prezes: Kol. Zenon Pobłocki