Koła SIMP

W Oddziale Gdańskim działa osiem kół zrzeszających członków SIMP

  1. Koło Spawalników
  2. Koło przy Akademii Marynarki Wojennej
  3. Koło przy ZUO HYDROSTER
  4. Koło przy Politechnice Gdańskiej
  5. Koło przy Oddziale Gdańskim
  6. Koło Seniorów i Sympatyków SIMP
  7. Koło Studentów AMW