Komunikaty

Informacja dotycząca weryfikacji członków SIMP/O Gdańsk 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z obowiązującym prawem w kwestii ochrony  danych osobowych pojawiła się SIMP O/Gdańsk dokonania inwentaryzacji listy członków, rzeczoznawców i dyplomowanych rzeczoznawców na okoliczność działania statusowego SIMP jak i weryfikacji poprawności danych. Prezes SIMP O/Gdańsk powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowej w osobie kolegi Michała PABICHA i opracował Politykę bezpieczeństwa Informacji.

W związku z powyższym postanowiono zdigitalizować aktualną listę osób związanych z SIMP wraz dokonanie analizy przydziałów do odpowiednich kół i tworzystw, określić kod specjalizacji oraz informację o opłaconych składkach członkowski.

Oznacza to, że osoby zalegające z opłatami członkowskimi lub zaniechaniem swojej działalności technicznej w ramach SIMP-u zostaną skreślone z listy a ich dane zostaną usuniętę zgodnie z przepisami RODO.

Inspektor Ochrony Danych Michał PABICH


Informacja dotycząca składek członkowych SIMP 

Rozpoczął się nowy rok kalendarzowy, a wraz z nim nowe przedsięwzięcia i cele, które chcemy organizować w 2020 roku i o których będziecie na bieżąco informowani. Nasze Stowarzyszenie, jak wiadomo, nie prowadzi działalności gospodarczej, dlatego każdy wpływ, szczególnie na początku roku rachunkowego jest dla nas bardzo ważny.

To my sami tworzymy to Stowarzyszenie i również taką drogą mamy wpływ na jego funkcjonowanie, z korzyścią dla nas.

  • Miesięczna składka członkowska SIMP10 zł
  • Roczna kładka członkowska SIMP – 120 zł 

Należy dokonać przelewu na konto SIMP z podaniem

W związku z tym proszę o wpłacanie swoich składek członkowskich SIMP na rok 2020 w wysokości 120 zł

(tytułem: składka SIMP 2020 Imię i Nazwisko) na konto SIMP Oddział w Gdańsku

PKO II/O Gdańsk    15 1020 1811 0000 0602 0097 0590 

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH
ZARZĄD ODDZIAŁU W GDAŃSKU
80-850 Gdańsk, ul. Rajska 6,
tel.: (58) 301 13 23 lub (58) 321 84 70

Skarbnik Marek SZWEDA