Aktualności PTBNiDT

POLSKIE TOWARZYSTWO BADAŃ NIENISZCZĄCYCH I DIAGNOSTYKI TECHNICZNEJ – SIMP


Gdynia, dnia 22 lutego 2018 r.

Wybory Delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów

SIMP Oddziału w Gdańsku – 1 osoba
PTBNiDT SIMP w Warszawie – 2 osoby

Wyboru Delegata na Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału w Gdańsku dokonano
poprzez jednomyślne głosowanie, a został wybrany kol. Marek LIPNICKI.
Następnie również w wyniku jednomyślnego głosowania dokonano wyboru Delegatów na
Walne Zgromadzenie Delegatów PTBNiDT SIMP w Warszawie – zostali wybrani: kol. Marek
LIPNICKI oraz kol. Bolesław AUGUSTYNIAK.


Gdynia, dnia 12 stycznia 2018 r.

46 Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących przeszła do historii.

W imieniu całego Komitetu Organizacyjnego i Naukowego serdecznie dziękujemy za Państwa obecność podczas 46 KKBN. Mamy nadzieję, że tegoroczna konferencja okazała się udana i przyczyni się znacząco do rozwoju branży.

Poniżej informacja organizatorów – podsumowująca 46 KKBN.

X Edycja konferencji „Laboratoria Badawcze, Systemy Jakości w Unii Europejskiej”.
W imieniu Komitetu Programowego i Organizacyjnego zapraszamy Państwa do aktywnego udziału w tworzeniu programu Jubileuszowej X edycji konferencji „Laboratoria Badawcze, Systemy Jakości w Unii Europejskiej”. Temat przewodni konferencji “WIEDZA I DOŚWIADCZENIA BADAWCZE – KAPITAŁ DLA WSPÓŁPRACY”, temat sesji technicznej konferencji w Cottbus:  „Niemiecko-polskie forum naukowe na temat technologicznego wzmocnienia regionu przygranicznego poprzez wymianę wyników badawczych w obszarze nowatorskich technologii materiałowych i produkcyjnych”.

W ramach konferencji przewidujemy prezentację praktycznych doświadczeń i wyników badań laboratoriów związanych z zastosowaniem nowych materiałów i rozwojem technologii wytwarzania.

W związku z tym zachęcamy do nadsyłania na Konferencję propozycji referatów z zagadnieniami takimi jak:

§  Prezentacja wyników badań i doświadczeń laboratoriów związanych z zastosowaniem nowych materiałów i rozwojem technologii wytwarzania,

§  Prezentacja wyników badań i doświadczeń laboratoriów z zakresu wytwarzania i eksploatacji urządzeń oraz porównań międzylaboratoryjnych,

§  Kierunki rozwoju badań materiałowych w Polsce i na świecie,

§  Zagadnienia związane z akredytacją – uznawaniem laboratoriów i certyfikacją personelu badawczego.

Przewodniczący Oddziału Gdańskiego
PTBNiDT SIMP
Mirosław Franciszek CHMIELIŃSKI


Gdynia, dnia 12 lipca 2014 r.

VIII Międzynarodowej Konferencji „Laboratoria Badawcze, Systemy Jakości w Unii Europejskiej”, która obyła sie w m. Łagów – Brandenburgia w dniach  11-14.06.2014 roku. Tematem Konferencji były „Wyzwania badawcze związane z zastosowaniem nowych materiałów i rozwojem technologii wytwarzania”.

Prezentowane zagadnienia dotyczyły:

 • Prezentacja wyników badań i doświadczeń laboratoriów związanych z zastosowaniem nowych materiałów i rozwojem technologii wytwarzania,
 • Prezentacja wyników badań i doświadczeń laboratoriów z zakresu wytwarzania i eksploatacji urządzeń oraz porównań międzylaboratoryjnych,
 • Zagadnienia związane z akredytacją, uznawaniem laboratoriów i certyfikacja personelu badawczego
 • Wystawa aparatury badawczej i wyposażenia pomiarowego.

Autorami referatu na temat LABORATORIA BADAWCZE NDT W PROCESIE ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA WYROBÓW TECHNIKI WOJSKOWEJ byli : Chmieliński M., Jurczak W., Kubisiak Sz., Lipnicki M., Pojawa B.- przedstawiciele PTBNiDT SIMP oddziału w Gdańsku, a referat zaprezentował przedstawiciel Olympus Polska Sp.z o.o. Szymon Kubisiak.

Podczas 13. Bałtyckich Targów Militarnych Balt Military Expo 2014 (24-26 czerwca) Akademia Marynarki Wojennej otrzymała wyróżnienie Prezesa Polskiej Izby Producentów na Rzecz Obronności Kraju za endoskopowe stanowisko diagnostyki luf artyleryjskich. Endoskopowe stanowisko diagnostyki luf artyleryjskich było jednym z trzech stanowisk wystawianych w ramach stoiska Akademii Marynarki Wojennej. Ta diagnostyka pozwala na ocenę stanu technicznego lufy przy pomocy urządzenia endoskopowego. Obsługiwane średnice (kalibry) to: 23, 30, 35, 57, 76 i 76,2 mm. Na stanowisku można również wykonać czyszczenie przewodu lufy oraz komory nabojowej. Badania można rejestrować, archiwizować oraz wizualizować.

Puchar dla AMW

Puchar dla AMW

Statuetka dla AMW

Statuetka dla AMW

Projektem towarzyszącym targom była VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna NATCON 2014, której tematem przewodnim były Technologie morskie dla obronności i bezpieczeństwa”. Zgłoszono 80 referatów, które obejmowały trzy bloki tematyczne: morskie systemy walki, system bezpieczeństwa morskiego i eksploatację techniki morskiej. Do udziału w konferencji zgłosiło się 172 uczestników z Polski, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Stanów Zjednoczonych, Meksyku, Francji, Holandii, Włoch i Izraela. Po raz pierwszy zorganizowano konkurs na najbardziej nowatorski referat. Największą liczbę punktów zdobył referat napisany na  temat „Diagnostyka stanu technicznego luf artyleryjskich przy wykorzystaniu wideoskopu” i został wybrany jako najbardziej nowatorski. Współautorami byli przedstawiciele AMW kmdr por. Mirosław Chmieliński i kmdr por. rez. Mirosław Gołyga oraz przedstawiciel Olympus Polska Sp. z o.o. Szymon Kubisiak


Gdynia, dnia 19 marzec 2014 r.

SPRAWOZDANIE
z zebrania sprawozdawczo – wyborczego Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP.

W dniu 19.03.2014 r. o godzinie 15.00 w Pracowni Broni Rakietowej i Artylerii AMW w Gdyni – w sali nr 5 budynek nr 4 – odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP. Porządek zebrania przewidywał:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie kworum i przyjęcie projektu porządku dziennego.
 3. Zatwierdzenie protokołu nr 1/2014 z inaugurującego 1-szego posiedzenia Zarządu Oddziału Gdańsk PTBNiDT.
 4. Przeprowadzenie wyborów Oddziału Gdańskiego Towarzystwa i dokonanie wyboru do Zarządu do walnego Zgromadzenia Członków PTBNiDT SIMP.
 5. Informacja kol. M.F. CHMIELIŃSKIEGO nt. najbliższych kierunków działania.
 6. Sprawy różne.
 7. Wolne wnioski i ustalenie terminu kolejnego spotkania.
 8. Zamknięcie posiedzenia.

   Na początku spotkania członków Oddziału Gdańskiego PTBNiDT SIMP nastąpiła prezentacja zakresu działania firmy przez Prezesa Zarządu Koli Sp. z o.o. – Gł. Inżyniera d/s Jakości i Badań – Pana Marka K. Lipnickiego. Prezentacja ta pozwoliła na zapoznanie się wszystkich uczestników spotkania z dotychczasowym udziałem Pana Marka K. Lipnickiego w działalności w PTBNiDT SIMP, po czym miała miejsce dyskusja świadcząca o zainteresowaniu środowiska tym problemami choć była bardzo ograniczona czasowo.
Po zakończeniu w/w prezentacji odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze. W zebraniu udział wzięło 10 osób – członków Oddziału Gdańskiego PTBNiDT SIMP.
Sprawozdania ustępującego Zarządu nie było, gdyż Oddział Gdański PTBNiDT SIMP zainicjował swoją działalność dopiero miesiąc temu, co przedstawił w krótkim komunikacie kol. Mirosław Franciszek CHMIELIŃSKI, dlatego też nie było dyskusji, głosowania ani nie było sprawozdania ustępującego Zarządu.
Na Przewodniczącego Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP zgłoszono i jednogłośnie przegłosowano kandydaturę: kol. Mirosława Franciszka CHMIELIŃSKIEGO.
     Na członków Zarządu Oddziału Gdańskiego PTBNiDT SIMP wybrano:
kol. Marka K.LIPNICKIEGO – wiceprezesa
kol. Bogdana POJAWĘ – sekretarza
kol. Wojciech JURCZAKA – członka zarządu oddziału
kol. Janusza ROLKA – członka zarządu oddziału

    Na delegata na walne zebranie PTBNiDT SIMP, które odbędzie się w maju w Warszawskim Domu Technika wybrano:
kol. Marka K.LIPNICKIEGO
Na tym dokonano zamknięcia zebrania i podpisano protokół.

Przewodniczący Oddziału Gdańskiego
PTBNiDT SIMP
Mirosław Franciszek CHMIELIŃSKI