komunikaty PTBNiDT/Gdańsk

Gdynia, dnia 22 lutego 2018 r.

Wybory Delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów

SIMP Oddziału w Gdańsku – 1 osoba
PTBNiDT SIMP w Warszawie – 2 osoby

Wyboru Delegata na Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału w Gdańsku dokonano poprzez jednomyślne głosowanie, a został wybrany kol. Marek LIPNICKI.
Następnie również w wyniku jednomyślnego głosowania dokonano wyboru Delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów PTBNiDT SIMP w Warszawie – zostali wybrani: kol. Marek LIPNICKI oraz kol. Bolesław AUGUSTYNIAK.


Gdynia, dnia 12 stycznia 2018 r.

46 Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących przeszła do historii.

W imieniu całego Komitetu Organizacyjnego i Naukowego serdecznie dziękujemy za Państwa obecność podczas 46 KKBN. Mamy nadzieję, że tegoroczna konferencja okazała się udana i przyczyni się znacząco do rozwoju branży.

Poniżej informacja organizatorów – podsumowująca 46 KKBN.

X Edycja konferencji „Laboratoria Badawcze, Systemy Jakości w Unii Europejskiej”.
W imieniu Komitetu Programowego i Organizacyjnego zapraszamy Państwa do aktywnego udziału w tworzeniu programu Jubileuszowej X edycji konferencji „Laboratoria Badawcze, Systemy Jakości w Unii Europejskiej”. Temat przewodni konferencji “WIEDZA I DOŚWIADCZENIA BADAWCZE – KAPITAŁ DLA WSPÓŁPRACY”, temat sesji technicznej konferencji w Cottbus:  „Niemiecko-polskie forum naukowe na temat technologicznego wzmocnienia regionu przygranicznego poprzez wymianę wyników badawczych w obszarze nowatorskich technologii materiałowych i produkcyjnych”.

W ramach konferencji przewidujemy prezentację praktycznych doświadczeń i wyników badań laboratoriów związanych z zastosowaniem nowych materiałów i rozwojem technologii wytwarzania.

W związku z tym zachęcamy do nadsyłania na Konferencję propozycji referatów z zagadnieniami takimi jak:

§  Prezentacja wyników badań i doświadczeń laboratoriów związanych z zastosowaniem nowych materiałów i rozwojem technologii wytwarzania,

§  Prezentacja wyników badań i doświadczeń laboratoriów z zakresu wytwarzania i eksploatacji urządzeń oraz porównań międzylaboratoryjnych,

§  Kierunki rozwoju badań materiałowych w Polsce i na świecie,

§  Zagadnienia związane z akredytacją – uznawaniem laboratoriów i certyfikacją personelu badawczego.

Przewodniczący Oddziału Gdańskiego
PTBNiDT SIMP
Mirosław Franciszek CHMIELIŃSKI