PTIM SIMP

POLSKIE TOWARZYSTWO INŻYNIERÓW MOTORYZACJI SIMP Oddział w Gdańsku

 

 Deklaracja Członkowska PTIM SIMP Oddział Gdańsk

   Polskie Towarzystwo Inżynierów Motoryzacji SIMP, jest stowarzyszeniem osób prywatnych, inżynierów związanych z przemysłem motoryzacyjnym.  Korzystając z sieci Oddziałów Stowarzyszenia PTIM SIMP posiada Koła i Oddziały na terenie  Polski.
 Polskie Towarzystwo Inżynierów  Motoryzacji  SIMP jest członkiem FISITA  – Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Inżynierów Samochodowych.
Do podstawowych celów Polskiego Towarzystwa Inżynierów Motoryzacji SIMP należą:

  • rozwój nauki i techniki;
  • podnoszenie kwalifikacji;
  • popularyzowanie twórców techniki;
  • propagowanie wiedzy i kultury technicznej;
  • ochrona spraw osobistych i zawodowych inżynierów i techników samochodowych.

Cele te Polskie Towarzystwo Inżynierów Motoryzacji SIMP osiąga między innymi podejmując następujące działania:

  • poradnictwo techniczne;
  • oceny,opinie techniczne i wyceny pojazdów ;
  • organizowanie kursów szkoleniowych;
  • organizowanie konferencji i kongresów naukowo-technicznych;
  • pomoc w uzyskiwaniu tytułów rzeczoznawców, rzeczników patentowych, inżynierów europejskich.