Rzeczoznawcy

WYKAZ SPECJALNOŚCI RZECZOZNAWCÓW
ODDZIAŁU GDAŃSKIEGO SIMP

Oddział Gdański skupia wysokiej klasy rzeczoznawców i dyplomowanych rzeczoznawców w wymienionych niżej specjalnościach, którzy uprawnieni są do wykonywania:

  • Opinii o innowacyjności do wniosków o dotacje wspierane funduszami UE;
  • Opinii technicznych;
  • Ekspertyz;
  • Projektów technicznych;
  • Projektów technologicznych;
  • Wycen pojazdów maszyn i urządzeń.
Nr             Nazwa specjalności
101           Projektowanie zakładów przemysłowych
103           Ekonomia w przemyśle
104           Mechanizacja i automatyzacja procesów wytwarzania w przemyśle
106           Systemy zarządzania jakością
107           Eksploatacja i remonty maszyn
110           Logistyka przemysłowa
117           Techniki informatyczne
202           Wytrzymałość i badanie materiałów
209           Spawalnictwo i łączenie nierozłączne
213           Obróbka cieplna i cieplno-chemiczna
301           Maszyny i urządzenia dźwigowe
303           Obrabiarki i technologia procesów wytwarzania
313           Aparatura i urządzenia dla przemysłu chemicznego
318           Maszyny budowlane, do robót ziemnych, drogowych i wodnych
319           Maszyny rolnicze i leśne
401           Konstrukcje stalowe w przemyśle
601           Przyrządy do pomiaru wielkości fizycznych
607           Hydraulika i pneumatyka
608           Inżynieria medyczna
610           Mechanika precyzyjna
611           Mechatronika
705           Pojazdy samochodowe i ciągniki
710           Jednostki pływające
825           Sprzęt, uzbrojenia i jego specjalne wyposażenie techniczne
830           Wycena maszyn, urządzeń i pojazdów


Jeżeli jesteś zainteresowany naszymi ofertami lub potrzebujesz fachowego rozwiązania problemu, to skontaktuj się z nami poprzez e-mail.