SIMP O/Gdańsk pomimo trudności (COVID19) przedłużył certyfikat UDT do dnia 06.02.2023r.

Prezes SIMP O/Gdańsk pragnie poinformować, iż po audicie przeprowadzonym w dniu 5.06.2020 Oddział SIMP w Gdańsku otrzymał Certyfikat stosowania systemu zarządzania jakością wystawiony przez UDT-CERT.

Szczególne uznanie należy przekazać Kol. Jadwidze Branickiej za istotne wsparcie i pomoc w przygotowaniu Oddziału do auditu wewnętrznego oraz auditu UDT-CERT.