STU SIMP

Udostępnij informację o nas

Sekcji Techniki Uzbrojenia SIMP przy Oddziale SIMP w Gdańsku

ZARZĄD:
Prezes
– kol. Mirosław CHMIELIŃSKI
I Wiceprezes
– kol. Artur CYWIŃSKI
II Wiceprezes
kol. Jan KOBIERSKI
Sekretarz
– kol. Leszek PIETRUKANIEC

Członkowie Zarządu Sekcji Techniki Uzbrojenia SIMP przy Oddziale SIMP w Gdańsku zostali:
– Kol. Andrzej GIBASIEWICZ
– Kol. Zenon ZAKRZEWSKI
– Kol. Maciej NOWICKI
– Kol. Piotr BEKIER
– Kol. Adam CICHOCKI
– Kol. Mirosław GOŁYGA