komunikaty STUZBR/Gdańsk

Przyjęto następujące kierunki działaności :

  • uczestniczyć i brać merytoryczny udział w konferencjach naukowo-technicznych poświęconych problemom techniki uzbrojenia,
  • popularyzować i brać udział w konkursach SIMP i innych,
  • prowadzić działalność na odcinku specjalizacji zawodowej, rzeczoznawców SIMP i inżyniera europejskiego,
  • uczestniczyć w pracy Sekcji Techniki Uzbrojenia SIMP przy Zarządzie Głównym  SIMP,
  • organizować imprezy w postaci wycieczek technicznych na krajowe i zagraniczne targi uzbrojenia ,
  • popularyzować najnowsze osiągnięcia techniczne w dziedzinie uzbrojenia morskiego.