Zarząd STUZBR/Gdańsk

Prezes 
kol. Mirosław Chmieliński 
MILA Centrum Badań i Ekspertyz - O MILA
Wiceprezes   kol. Artur Cywiński
Sekretarz  kol. Leszek Pietrukaniec 

Członkowie Zarządu:

  • Kol. Andrzej GIBASIEWICZ
  • Kol. Zenon ZAKRZEWSKI
  • Kol. Maciej NOWICKI
  • Kol. Piotr BEKIER
  • Kol. Adam CICHOCKI
  • Kol. Mirosław GOŁYGA