Zarząd STUZBR SIMP

Prezes  – kol. Mirosław CHMIELIŃSKI

I Wiceprezes  – kol. Artur CYWIŃSKI

II Wiceprezes – kol. Jan KOBIERSKI

Sekretarz– kol. Leszek PIETRUKANIEC

Członkowie Zarządu:

  • Kol. Andrzej GIBASIEWICZ
  • Kol. Zenon ZAKRZEWSKI
  • Kol. Maciej NOWICKI
  • Kol. Piotr BEKIER
  • Kol. Adam CICHOCKI
  • Kol. Mirosław GOŁYGA