System Zarządzania Jakością

    Oddział utrzymuje system zarządzania jakością. W listopadzie 2009 odbył się jeden audit wewnętrzny prowadzony przez auditora SIMP – z wynikiem pozytywnym. Ostatni audit zewnętrzny odbył się w grudniu 2008 roku i został przeprowadzony przez UDT-CERT w Gdańsku również z wynikiem pozytywnym. Działalność statutowa w Oddziale prowadzona jest zgodnie z wymaganiami normy. We wrześniu 2010 odbył się audit wewnętrzny przygotowujący do przejścia na nową normę PN-EN ISO 9001:2009.

Polityka Jakości