Uchwały Zarządu

NR 00/2018

w sprawie powołania Koła SIMP w Akademii Marynarki Wojennej

      Do Zarządu Oddziału wpłynęła ustna propozycja powołania Koła SIMP w Akademii Marynarki Wojennej złożona przez Kol. Mirosława Chmielińskiego w imieniu 15 członków SIMP z AMW. Na podstawie §53 Statutu SIMP Zarząd Oddziału SIMP w Gdańsku obradujący w dniu 201X.10.04 Uchwalił, co następuje:

  1. Powołuje się Koło SIMP w Akademii Marynarki Wojennej,
  2. Powierza się pełnienie obowiązków tymczasowego prezesa Koła, do czasu przeprowadzenia wyborów swoich władz, Kol. Mirosławowi Chmielińskiemu.