Uchwały Zarządu

UCHWAŁA ZARZĄDU ODDZIAŁU 02/2012

w sprawie powołania Koła SIMP w Akademii Marynarki Wojennej

      Do Zarządu Oddziału wpłynęła ustna propozycja powołania Koła SIMP w Akademii Marynarki Wojennej złożona przez Kol. Mirosława Chmielińskiego w imieniu 15 członków SIMP z AMW. Na podstawie §53 Statutu SIMP Zarząd Oddziału SIMP w Gdańsku obradujący w dniu 2012.10.04 Uchwalił, co następuje:

  1. Powołuje się Koło SIMP w Akademii Marynarki Wojennej,
  2. Powierza się pełnienie obowiązków tymczasowego prezesa Koła, do czasu przeprowadzenia wyborów swoich władz, Kol. Mirosławowi Chmielińskiemu.

UCHWAŁA ZARZĄDU ODDZIAŁU VI/2007

Zarząd Oddziału w Gdańsku, na zebraniu Zarządu w dniu 2007.06.14. uchwalił co następuje:

  1. Koszty czynszu, telefonów i wykonywanie odbitek kserograficznych tworzą proporcje 30% na działalność statutową i 70% na działalność gospodarczą. W związku z tym dokonuje się podziału tych kosztów wraz z przypadającym na nie podatkiem VAT w tej samej proporcji.

UCHWAŁA ZARZĄDU ODDZIAŁU III/2004

Zarząd Oddziału w Gdańsku, na zebraniu Zarządu w dniu 2004.05.13. uchwalił co następuje:

  1. Na podstawie §25 pkt9 Statutu SIMP (nienależyte wykonywanie obowiązków członka zarządu) Zarząd Oddziału odwołuje Kol. Krystynę Leszczyńską, wiceprezesa ds. organizacyjnych, z funkcji członka Zarządu Oddziału.

UCHWAŁA ZARZĄDU ODDZIAŁU II/2004

Zarząd Oddziału w Gdańsku, na zebraniu Zarządu w dniu 2004.02.05. uchwalił co następuje:

  1. Zarząd Oddziału powierza kol. Jerzemu Łabanowskiemu z Politechniki Gdańskiej pełnienie funkcji przewodniczącego Zespołu Kwalifikacyjnego ds. Specjalizacji Zawodowej Inżynierów i Techników.
  2. Zarząd Oddziału przyjmuje zmianę dotyczącą wyłącznie Koła Seniorów i Sympatyków. Od 2004 roku całość składek, a nie 30% jak do tej pory, zebranych w Kole Seniorów i Sympatyków pozostaje do ich dyspozycji.

UCHWAŁA ZARZĄDU ODDZIAŁU I/2004

Zarząd Oddziału w Gdańsku, na zebraniu Zarządu w dniu 2004.01.08. uchwalił co następuje:

  1. Upoważnia się Kol. Prezesa Jerzego Stawarza i Kol. Leszka Mormona do skreślenia, ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2003 roku, członków zalegających ze składkami członkowskimi przez czas dłuższy niż 1 rok.
  2. Upoważnia się Kol. Prezesa Jerzego Stawarza i Kol. Leszka Mormona do przywrócenia członkostwa kolegom, którzy po skreśleniu uzupełnią zaległe składki.