Zarząd Oddziału

Zarząd Oddziału

PREZES Oddziału


kol. Jerzy ŁABANOWSKI
Kierownik Zespołu Inżynierii Spajana
na Politechnice Gdańskiej.


Autor ok. 190 opracowań naukowych oraz ponad 130 ekspertyz i prac badawczych wykonanych na zlecenia z przemysłu.  Ekspert NCBiR. Odznaczony Srebrnym i złotym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Honorowy PREZES

kol. Jerzy STAWARZ
Członek Honorowy SIMP.

Prezes Oddziału poprzednich czterech kadencji (w latach 2002 – 2018).Autor licznych opinii w zakresie mechanizacja i automatyzacja procesów wytwarzania w przemyśle
oraz obrabiarki i technologia procesów wytwarzania.
WICEPREZES 
ds. technicznych
kol. Stanisław BLICHARZ
WICEPREZES 
ds. organizacyjnych


kol. Tadeusz WASZKIEWICZ Prezes koła Spawalników. 

Obecnie jednego  najprężniej działającego koła SIMP w Polsce liczącego sobie ponad 120 członków. Ponad 40 lat doświadczenia zawodowego w zakresie inżynieria i doradztwo techniczne w zakresie procesów spawalniczych  W swoim dorobku posiada:
– certyfikat IWE;
– złota odznaka SIMP w uznaniu za działalność w SSP;
– medal im. Stanisława Olszewskiego za osiągnięcia w rozwoju spawalnictwa.

Zarząd Oddziału:

 • Pełnomocnik ds. Jakości
 • Sekretarz
 • Skarbnik
 • Członek Zarządu
 • Członek Zarządu
 • Członek Zarządu
 • Członek Zarządu
 • Pełnomocnik ds. RODO
 • Pełnomocnik ds. działalności gospodarczej
 • kol. Jadwiga BRANICKA
 • kol. Stanisław SNOCHOWSKI
 • kol. Marek SZWEDA
 • kol. Wiktor WRÓBLEWSKI
 • kol. Jacek SKORACKI
 • kol. Ryszard JASIŃSKI
 • kol. Tomasz KACZMARCZYK
 • kol. Michał PABICH
 • kol. Jerzy STAWARZ

Komisja Rewizyjna:

 • Przewodniczący
 • Sekretarz
 • Członek
 • Członek
 • kol. Józef KUBICKI
 • kol. Józef NIEGODA
 • kol. Wojciech KIEŁCZYŃSKI
 • kol. Marek JANOWSKI

Poprzedni Prezesi SIMP O/Gdańsk:


1946 – 1947  Antoni KOZŁOWSKI
1947 – 1948  Janusz BABIŃSKI
1948 – 1949  Mieczysław DĘBICKI
1949 – 1950  Antoni KOZŁOWSKI
1950 – 1952  Stanisław RYBIŃSKI
1952 – 1953  Paweł WIECZOREK
1953 – 1957  Marian GOZDAWA-NOCOŃ
1957 – 1958  Tadeusz BADECKI
1958 – 1960  Stanisław WALUSZEWSKI
1960 – 1961  Wiktor PIETRZYK
1961 – 1965  Alfred HOFF
1965 – 1969  Stefan MANITIUS
1969 – 1972  Jerzy PIASECKI
1972 – 1978  Stefan MANITIUS
1978 – 1998  Ryszard RUCIŃSKI
1998 – 2002  Krystian KRASZEWSKI
2002 – 2018  Jerzy STAWARZ
2018 – teraz  Jerzy ŁABANOWSKI

Dodatkowe informacje o SIMP na wikipedia.