Zarząd Oddziału

WŁADZE ODDZIAŁU SIMP W GDAŃSKU

 P R E Z E S
dr hab. Jerzy ŁABANOWSKI

Kierownik Zespołu Inżynierii Spajana
na Politechnice Gdańskiej.

Autor ok. 190 opracowań naukowych oraz ponad 130 ekspertyz i prac badawczych wykonanych na zlecenia z przemysłu.  Ekspert NCBiR. Odznaczony Srebrnym i złotym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

 W I C E P R E Z E S ds. Technicznych
Prezes Honorowy
mgr inż. Jerzy STAWARZ

 

Członek Honorowy SIMP.

Prezes Oddziału poprzednich czterech kadencji (w latach 2002 – 2018).

Autor licznych opinii w zakresie mechanizacja i automatyzacja procesów wytwarzania w przemyśle oraz obrabiarki i technologia procesów wytwarzania.

W I C E P R E Z E S  ds. Organizacyjnych
inż. Tadeusz WASZKIEWICZ

Prezes koła Spawalników. 

Obecnie jednego  najprężniej działającego koła SIMP w Polsce liczącego sobie ponad 120 członków. Ponad 40 lat doświadczenia zawodowego w zakresie inżynieria i doradztwo techniczne w zakresie procesów spawalniczych  W swoim dorobku posiada:
– certyfikat IWE;
– złota odznaka SIMP w uznaniu za działalność w SSP;
– medal im. Stanisława Olszewskiego za osiągnięcia w rozwoju spawalnictwa.

Członek Zarządu                                                               Dariusz Frydych
Członek Zarządu                                                               Marek Lipnicki
Sekretarz                                                                             Stanisław Blicharz
Skarbnik                                                                              Marek Szweda
Członek Zarządu                                                                Jacek Skoracki
Członek Zarządu                                                                Ryszard Jasiński
Członek Zarządu                                                                Norbert Olczykowski

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący:                                                               Józef Kubcki
Sekretarz:                                                                           Józef Niegoda
Członek:                                                                              Eugeniusz Lewandowski
Członek:                                                                              Marek Janowski


POPRZEDNI PRZEWODNICZĄCY I PREZESI ODDZIAŁU


1946 – 1947  Antoni KOZŁOWSKI
1947 – 1948  Janusz BABIŃSKI
1948 – 1949  Mieczysław DĘBICKI
1949 – 1950  Antoni KOZŁOWSKI
1950 – 1952  Stanisław RYBIŃSKI
1952 – 1953  Paweł WIECZOREK
1953 – 1957  Marian GOZDAWA-NOCOŃ
1957 – 1958  Tadeusz BADECKI
1958 – 1960  Stanisław WALUSZEWSKI
1960 – 1961  Wiktor PIETRZYK
1961 – 1965  Alfred HOFF
1965 – 1969  Stefan MANITIUS
1969 – 1972  Jerzy PIASECKI
1972 – 1978  Stefan MANITIUS
1978 – 1998  Ryszard RUCIŃSKI
1998 – 2002  Krystian KRASZEWSKI
2002 – 2018  Jerzy STAWARZ
2018 – teraz  Jerzy ŁABANOWSKI

Dodatkowe informacje o SIMP na wikipedia.